TREND INTERNATIONAL

“szenvedélyünk a piackutatás"

Piac Monitor

Minden, amit egy termék/szolgáltatás piacáról tudni kell


Mekkora a piac nagyságrendje?
Ki a termék/szolgáltatás elsődleges és másodlagos célcsoportja?
Mik a használati / igénybevételi szokások?
Vannak-e a kategóriában kielégítetlen igények/ piaci rések?
Mik az elvárások?
Mik a mozgatórugók?
Kik a főbb piaci szereplők?
Értékesítési csatornák
Beszállítók
B2B / B2C 

Brand Monitor

Minden amit egy márkáról tudni kell


Mennyire ismert a márka?
Mennyire használt?
Mennyire képes lojalitást kialakítani?
Mik a márka pillérei?
Mik a márkaértékek, húzóerők, erősségek?
Mire nem ad választ a márka?
Mik a gyengeségek, mi gátolja a növekedésben?
Mik a márka húzó termékei/szolgáltatásai?
Milyen a márka imázsa?
Racionális vagy emocionális márka?
Hová pozícionálható a márka?
Kik a fő konkurensei?
Ki a fogyasztói célcsoportja?
Kik az elhagyók, márkaváltók?
Milyen a kommunikációja?
Milyen kommunikációval erősíthető a márka?

Trend Monitor

MINDEN, AMIT ARRÓL ÉRDEMES TUDNI, HOGY MERRE TART A PIAC


Mik az uralkodó trendek?
Mik foglalkoztatják a vásárlókat, ügyfeleket?
Merre halad a külpiac?
Merre tartanak a hazai trendek?
Mik az aktuális hívószavak?

Shopper Monitor

Minden, amit arról érdemes tudni, HOGY merre tart a fogyasztó


Mekkora a célcsoport?
Kik ők?
Milyen az attitűdjük?
Milyenek az életkörülményeik?
Hogyan, hol, mikor vásárolnak?
Hogyan hoznak döntést?
Honnan tájékozódnak?
Kik, mik befolyásolják őket?
Mik számukra a vonzó hívószavak?
Vannak-e kielégítetlen igényeik a kategória-, márkahasználat során?
Milyen kommunikáció a legmeggyőzőbb számukra?
Hol érhetőek el?

CÉLUNK, HOGY KUTATÁSAINK PARTNEREINK NÖVEKEDÉSÉT SZOLGÁLJÁK

SZOLGÁLTATÁSOK-KUTATÁSI TERÜLETEK


Márkakutatás 

Márkaegészség / Brand Health
Márka kulcsmutatók feltárása - KPI
Brand „Tracking"
Márka imázs feltárás
Márka pozicionálás
Márka ajánlás
Márka lojalitás


Eladáshelyi/szolgáltatáshelyi kutatások  

Eladáshelyi megkérdezések
Kísért vásárlások
Sales Audit / store check
Mystery shopping


Termék -/szolgáltatás fejlesztési kutatások

Full-mix teszt
Koncepció teszt
Csomagolás, design teszt
Termékteszt
Árkutatások (CBC, BPTO, PSM)


Célcsoport feltárás

Célcsoport nagyságrendje
Célcsoport összetétele
Célcsoport szocio-demográfiai összetétele
Célcsoport insight-jainak feltárása
Etnográf kutatások
Potenciális vevőkör feltárása
Elvesztett fogyasztók/ügyfelek feltárása
Fogyasztó/ügyfél szegmentáció


Kommunikáció / reklám/ kampány kutatások

Reklám előtesztek bármilyen készültségi fokon (Sotry-board, animatic, moving animatic)
Reklám utótesztek
Kampányhatékonyság mérés 
Weblap tesztelés


Speciális jogi és EU kutatások

Speciális kutatások
Jogi döntéshozatalt segítő kutatások
GVH szerinti törvényességet igazoló kutatások
EU pályázatokhoz kapcsolódó kutatások
Kutatási részfeladatok (kérdőív készítés, adatfeldolgozás, elemzés)szekunder kutatások/ részfeladatok

Kérdőív készítés, adatfeldolgozás, elemzés
Információ bányászat - Desk research
Rendelkezésre álló piackutatási adatok rendszerezése, elemzése


Fókuszterem bérlés

ÁGAZATOK


FMCG


KERESKEDELEM, ÜZLETLÁNCOK, HÁLÓZATOK


KözMű- és energia szolgáltatók


Pénzügy, bank, biztosítás


Telekommunikáció, média


Turizmus


Ipar, gyártás, elektronika


Egészségügy

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

Kvantitatív technikák

Személyes face to face – PAPI vagy CAPI  
in-home  
in-hall  
street catch  
POS  
Telefonos – CATI  
Online – CAWI  
Desk research  

KvaLItatív technikák

  Mélyinterjúk
  Etnográf interjúk
  Szakértői mélyinterjúk
  Rapid interjúk nyilvános helyen
  Fókuszcsoportok
  Gyermek csoportok
  Dráma csoportok, kreatív csoportok, konfliktus csoportok
  Online fókuszcsoportok
  Kísért vásárlások
  Online blogolás /Chat alapú csoport / Online bulletin board
  Szemkamerás teszt
  Csoport a csoporton belül
  Gamification

MIÉRT A TREND?


Ügyfélre szabott,
nem dobozos
megoldások


Kreatív


Hazai és nemzetközi 
munkák


Önálló, magyar cég


Együtt gondolkodó 


30 év tapasztalat

Trend International Market Research Kft. 


Telefon: +36 1/391-4334
Fax: +36 1/391-4333
Székhely és telephely: 1033 Budapest, Hévízi út 6/E.,
Cégjegyzék szám: 01-09-917835;
Adószám: 14745780-2-41 
Email: office@trendinternational.hu